Seznamte se – BIM

BIM (Building information Modeling / informační model budovy) je inteligentní proces tvorby a správy projektové dokumentace založený na modelu a informacích v něm obsažených. BIM umožnuje sdílení dat a informací o řešené stavbě od prvotního návrhu, přes různé stupně projektové dokumentace a správu objektu až po jeho demolici. 

BIM model nabízí různé formy zobrazení (2D, 3D, „4D, 5D až XD“), takže se dá snadno a srozumitelně interpretovat všem zainteresovaným účastníkům (zadavatelé, investoři, uživatelé, spolupracující odborné subjekty).

BIM model tvoří nejen 3D model stavby, ale také výkresy (půdorysy, řezy, pohledy) či tabulky (výkazy, výpisy prvků). Jednotlivé dokumenty jsou generovány a v případě vzniku či potřeby změn také aktualizovány z větší míry automaticky. Díky modelu zpracovaném ve 3D je možné velmi efektivně a efektně prezentovat i dílčí návrhy před investorem a zpracovávat potřebné vizualizace.

Jaké výhody BIM přináší?

Efektivita a čas

Dokumentace stavebního objektu vytvářená metodikou BIM je velmi efektivní již od úvodních návrhů. Vytvářením modelu automaticky vznikají potřebné výstupy (2D/3D), které se v případě následných úprav či změn průběžně aktualizují. V pokročilé fázi zpracování projektové dokumentace se efektivita výrazně zvyšuje, což umožňuje zásadním způsobem urychlit proces výstavby (a tím samozřejmě šetřit náklady).

BIM potřebuje 50-80 % celkového času 2D CAD

Koordinace všech celků

Prostřednictvím sdílení BIM modelu mezi jednotlivými specialisty a následné koordinaci jednotlivých profesí (například pomocí virtuálního modelu) se výrazně snižuje riziko kolizí, popřípadě je možné optimalizovat prostorové požadavky technologických instalací.

Sledování investičních nákladů stavby

Data z BIM modelu jsou využívána v rámci zpracování cenových propočtů a kalkulací od rané fáze návrhu až po sestavení podrobných položkových výkazů a rozpočtů.

Přidaná hodnota

BIM model zahrnuje podstatně větší podrobnosti, protože stavební dokumentace obsahuje informace o poloze a tvaru všech prvků a konstrukcí objektu. Díky otevřenému formátu je možné data použít například pro správu budovy, popřípadě provést různé simulace či analýzy (fyzikální či prostorové chování objektu v různých situacích, energetická náročnost atd.).

Naše zkušenosti s metodikou BIM

Principy, ze kterých vzešla metodika BIM máme v krvi. Naše zkušenosti s tímto způsobem práce sahají až na začátek milénia, kdy docházelo k popularizaci 2D CAD systémů na úkor rýsovacích prken. Avšak ve stejné době na trhu již existovala možnost komerčního využití programového nástroje, který principy dnešní metodiky BIM využíval a využívá dodnes – pro nás to byla jasná volba, kterou cestou se vydat! 

Inovacím meze neklademe

Během postupné popularizace BIM programů jsme aktivně spolupracovali s výhradním distributorem. Naše touha posouvat kupředu principy informačního modelování budov stála za zrodem oficiálního komunitního kanálu pro uživatele tohoto nástroje, kde jsme v průběhu několika let zanechali významnou stopu z pozice aktivního dopisovatele a moderátora. Jako aktivní člen pracovní skupiny jsme v minulosti sbírali a navrhovali inovativní podněty, které byly reportovány či osobně konzultovány se zahraničními vývojáři dnes celosvětově využívaného programu pro tvorbu BIM modelu.

Odborná rada pro BIM

Jsme kolektivním členem Odborné rady pro BIM a členem její pracovní skupiny „Metodiky BIM“.

Koncepce BIM 2022

Bedlivě sledujeme vývoj Koncepce zavádění metodiky BIM v České republice, která za účasti široké odborné veřejnosti vzniká pod vládní platformou pro standardizaci a metodickou podporu digitalizace ve stavebnictví.