Pavel Kolář: Na vztazích ve SVIŽN záleží

Rozhovor

Klidný mladý muž, který o všem v životě přemýšlí. Ve studiu SVIŽN zastává pozici jednatele se zaměřením na obchod v oblasti TZB. Fakt, že sám je vzdělaný v oboru stavebnictví, že se věnoval vrcholově sportu i že je tatínkem tří dětí… to všechno se promítá i do jeho profese.

Jaké stopy vedou k tomu, čím se v životě zabýváte?
Docela dlouho to nebylo jasné, čemu přesně se budu věnovat. Každopádně, když se podívám hlouběji do minulosti, tak už na základní škole bylo jasné, že nejsem založením humanitní typ a to určovalo moje další směřování. Stavebnictví jako obor mě zaujalo a měl jsem i příklad v rodině ve svém prastrýci. Nakonec jsem se během studia specializoval na vodní hospodářství, zahrnující například navrhování vodních toků v krajinném rázu, stavbu hrází a podobně. Hodně mě to bavilo, ale jak se později ukázalo, byl to jen úsek na mojí cestě k dalšímu profesnímu uplatnění. Po střední škole jsem dostal zajímavou nabídku pracovat přímo ve stavebnictví a pracoval jsem relativně na pěkných projektech. Celkem jsem tam pobyl tuším sedm let a učil se praxí. Neocenitelné. Když člověk může procházet vším na vlastní kůži, nic to nenahradí.

Jak to s vámi bylo dál?
Po dvou letech, kdy mě soukromí zaválo do Německa, jsem se vrátil do Čech a dostal se k nabídce pracovat v projekční kanceláři, která se právě rozjížděla. Byla to společnost, ve které jsem potkal své současné kolegy, s nimiž jsme založili později SVIŽN a osamostatnili se. Nebylo to pro mě jednoduché. Ctím stálost a buduji si pevné osobní vazby, což ostatně platí i v případě SVIŽNu a našich klientů. Byl jsem v předchozím zaměstnání šestnáct let, provázel jsem ateliér od jeho zrodu a bylo pro mě na určité úrovni těžké se rozhodnout. Zároveň jsem ale stejně jako kolegové cítil, že mi některé principy spolupráce nevyhovují a že bych rád šel vlastní cestou s podobně smýšlejícími lidmi.

Ve které fázi projektu potká investor právě vás?
S klienty se vídám především na začátku projektu při sjednávání podmínek. Není ale výjimkou, že je potkávám i v průběhu samotného projektu. Společně s týmem TZB úzce spolupracuji při jednotlivých koncepcích a komunikujeme tak s investorem společně o nejvhodnějším technickém řešení daného záměru.

Proč je pro investory SVIŽN podle vašeho názoru dobrá volba? 
Určitě pro komplexnost našich nabízených služeb, efektivnost vzájemné spolupráce, i nabízené pokrokovosti projektových výstupů, které sledují nejnovější trendy a jsou pro nás standardem. To je pro obě strany obrovský benefit, který šetří spoustu nedorozumění, času a především peněz. Protože stavby provázíme od prvního telefonátu až do kolaudace, vždy je naším cílem, aby jednotlivé projekty byly zpracovány v maximální podrobnosti a očekávané kvalitě, o které věříme, že se pak dostane do všech našich staveb.

Co byste studiu SVIŽN přál do budoucích let?
Rád bych, aby se SVIŽN stal nástrojem osobních profesních příležitostí, prostřednictvím kterých naše společnost produkuje obecný prospěch i radost všem zúčastněným a utvářejí širší společenský a kulturní užitek.

Pavel Kolář na LinkedIn