Celková stavební obnova areálu výcvikového střediska koní v Heřmanově Městci

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov

V centru Heřmanova městce se na ploše 8,5 hektarů rozkládá památkově chráněný areál Národního hřebčína sloužící pro výcvik koní. Naším úkolem bylo obléknout objekty areálu do nového kabátu, a především zrevidovat provozní požadavky a ty promítnout do návrhu rekonstrukce objektů a veškerých ploch. 

Rozsahově se jedná o široký projekt zahrnující v rámci areálu historický objekt stájí s boxovými stájemi se zastřešeným průjezdem, vstupní objekt tvořící severní frontu Masarykova náměstí, ubytovnu pro zaměstnance, letní stáje, technické provozy a výběhy. Dokumentace zahrnuje mimo zmíněné i veškeré areálové rozvody a přípojky inženýrských sítí. 

Provoz střediska si vyžádal doplnit areál o objekt pro skladování sena, kolotoč a jízdárnu pro výcvik koní. Mimo samotný provoz chovu koní je v návrhu uvažováno i se zázemím a drobnou expozicí pro budoucí návštěvníky, pro které bude vytvořen prohlídkový okruh.

Ze strany investora i odboru památkové péče byl kladen důraz především na rekonstrukci objektu hlavních stájí, které svou podobou a hmotou areálu dominují. Zejména bylo nutné navrhnout opravu lícového zdiva a rekonstrukci historického skleněného zastřešení průjezdu, které bylo v současnosti pokryto vlnitou krytinou na bázi plastů. V rámci objektu ubytovny došlo ke kompletní přeuspořádání dispozice. U veškerých objektů bylo navrženo nové technické a technologické vybavení.

I v tomto případě jsme pracovali již od studie s metodikou BIM, která nám především pomohla kontinuálně provádět požadované změny a následně připravit přehledné podklady pro projednání.

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov
Lokalita
Heřmanův Městec
Investor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.
Investiční náklady
90 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
11/2017 – 11/2018
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Studie
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Inženýrská činnost
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
Sdílejte