Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov

Na tomto projektu jsme se naučili, jak projektovat pro lidi nejen se sluchovým handicapem.

Škola s jedinečným moderním přístupem, jejíž předlohou pro výuku je modelové pracoviště Gallaudet Univerzita v USA, které umožňuje studium jak sluchově, tak tělesně postiženým, má ve svých potřebách jasno. V rámci nově opravené školy stále postrádá prostory pro rozvinutí výuky ranné péče, a to především v oblasti komplexní podpory pro klienty s vadou sluchu.

Řešením nedostatku prostor je nástavba na stávající dvoupatrový objekt mateřské školy. Nově budou na 1500 m2 umístěny prostory sociální služby rané péče a speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené zaměřeného na komplexní podporu dětí a jejich rodin od raného věku až do dospělosti. V rámci navržených úprav se počítá i s přístavbou komunikačního jádra, které propojuje veškerá patra objektu.

V nástavbě jsou umístěny prostory pro setkávání, aktivizaci rodin, knihovna, rehabilitace, speciální pracoviště pro individuální práci a technické zázemí pro pedagogy a návštěvníky k provozu potřebné. Prostory jsou navrženy jako bezbariérové pro osoby s tělesným postižením a komunikačně bezbariérové pro osoby se sluchovým postižením. 

Vzhledem ke zbývajícímu areálu školy a výraznou fasádou stávajícího objektu je nástavba i přístavba řešena minimalisticky. Hmota nástavby je zasunuta za atiku a sjednocena dřevěnou plaňkovou fasádou přetaženou i přes okna, což umožňuje se odpoutat od členění spodních pater. Přístavba schodiště s výtahem je opláštěna profilitem a umožňuje tak prosvětlení všech komunikačních chodeb v objektu. Projekt je řešen do detailu interiéru, který svým barevným řešením odráží svoji přívětivost k dětem a kde je z důvodu postižení pracováno hojně s prosklenými stěnami.

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov
Lokalita
Hradec Králové
Investor
VVOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové Štefánikova 549
Investiční náklady
23 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
07/2018 – 08/2019
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Studie
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Inženýrská činnost
  • Dokumentace interiéru a vnitřního vybavení
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Autorský dozor
Sdílejte