Oprava střech na zámku v Libochovicích

Získali jsme zajímavou možnost vypracovat projekt řešící rekonstrukci půdního prostoru zámku a přilehlé kaple. Bylo nutné odstranit provozní závady způsobující degradaci spodních podlaží, ve kterých se nachází cenné prostory, včetně například štukově zdobeného Saturnova sálu. V prvních fázích projektu probíhala živá diskuze s cílem zamířit na správný typ střešní krytiny a pak už se mohlo vyrábět. Součástí projektu je kompletní výměna střešní krytiny, klempířských prvků, návrh nových lávek a sanace krovu a konstrukce již nakloněné věžičky. Aby se Libochovice dál mohly pyšně vypínat nad řekou Ohří.

Projekčně náročnější byl návrh provádění stavby, složité se ukázalo zásobování stavby v průběhu samotné rekonstrukce, kdy investor požadoval nepřerušení provozu zámku. Ale i s tím jsme si poradili.

V současnosti probíhají změny projektové dokumentace na žádost investora.

Lokalita
Libochovice
Investor
Národní památkový ústav
Investiční náklady
51 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
11/2016 – 05/2017
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Inženýrská činnost
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
Sdílejte