Půdní vestavba depozitáře Národního muzea v Terezíně

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov

Projektování půdní vestavby pro Národní muzeum do podkroví památkově chráněného objektu nemovité kulturní památky s názvem Malá pěchotní kasárna v Terezíně bylo náročné. Najít cestu mezi přáním muzea s cílem navýšení depozitních kapacit a požadavky ze strany památkové péče byl oříšek. Památkáři požadovali, aby se změny nepropsaly do tvaru střech, ve střešní rovině nepřibyly žádná nová okna a nedocházelo ke změnám původních konstrukcí. Argumentem bylo časté fotografování Terezína z výšky, ale i zachování nápisů na původních konstrukcích stěn z doby, kdy byly v objektu ubytováni vězni.

Projekce začala zpracováním prostorové a provozní studie, která potvrdila možnost navýšení depozitáře o necelých 3 000 m2 užitné plochy obsahující mimo úložné prostory také pracoviště archeologů na ošetření materiálu a technické vybavení. Půdní vestavba je řešena samostatnou konstrukcí uloženou na fasádních stěnách objektu. Respektovány jsou původní štítové stěny a další konstrukce, které diktují uspořádání interiéru. Prostor depozitáře vyžaduje stabilní podmínky, proto jsou prostory řízeny vzduchotechnickými jednotkami, jejichž nově navržené výdechy jsou vizuálně koncipovány jako původní komínová tělesa.

Návrh si vyžadoval úzkou spolupráci se statikem. Z důvodu vysokého zatížení depozitáře byly zesilovány veškeré stropní konstrukce a do konstrukce krovu přidána další nosná vrstva, která nese strop vestavby. Nakonec bylo v rámci zakázky řešeno i specifické vybavení v podobě úložných prostor a regálového systému.

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov
Lokalita
Terezín
Investor
Národní muzeum
Investiční náklady
68 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
05/2017 – 01/2018
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Studie
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Inženýrská činnost
  • Dokumentace interiéru a vnitřního vybavení
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
Sdílejte