Rekonstrukce výrobního objektu na sídlo krajské pobočky Úřadu práce

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov

Tento projekt jsme přijali jako velkou výzvu. Úvodní výkonovou fázi, tedy průzkumy a dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, vyžadoval investor zpracovat v šibeničním, na první pohled až nereálném termínu. Následně se ukázalo, že investor nedisponuje žádnou provozní studií, kterou bylo nutné obratem zpracovat, aby vzniklo úvodní zadání pro vlastní projekci.

Díky využití metodiky BIM jsme dokázali investorovi a budoucímu uživateli operativně zpracovat a variantně předkládat ke konzultaci návrhy provozního, technického a technologického uspořádání a to včetně průběžného vypořádání častých požadavků na změny i v době blížících se termínů pro dokončení projektové dokumentace. 

Místem rekonstrukce je bývalá továrna na textilie v ulici Dr. Milady Horákové v centru města Liberce. Stávající objekt s železobetonovým skeletem, fasádou z boletických panelů a původními technologiemi vyžadoval před samotnou projekcí vyhotovení široké škály průzkumů se zaměřením na plánovanou demolici již nevyužívaného propojovacího nadzemního koridoru se sousedním objektem, statické úpravy a odstranění materiálů na bázi azbestu.

Rekonstrukce nabídla na užitné ploše více jak 6 000 m2 přibližně 320 míst pro zaměstnance krajské pobočky Úřadu práce a oblastního inspektorátu práce a počítá s obsluhou až 600 návštěvníků za den. Plocha je převážně využita jako kanceláře, které doplňuje přepážkové pracoviště, zasedací místnosti, čekárny a technické vybavení. 

Navržené stavební úpravy se týkají celého objektu. Původní zůstal pouze železobetonový skelet, u kterého je navrženo statické zesílení pro nový obvodový plášť a zajištění schodišťového traktu. Odstraněn byl již nevyužívaný propojovací nadzemní koridor se sousedním objektem a veškeré původní technologie i s výtahy.

Nově zrekonstruovaný objekt s přistavěným evakuačním schodištěm, novými technickými a technologickými rozvody s novou předávací stanicí tepla a trafostanicí byl navržen v nízkoenergetické třídě. Celý návrh je doplněn o řešení parteru se zelení a parkovacím stáním.

Z důvodu striktních tabulkových směrnic týkajících se limitů pro výši investičních nákladů na straně investora, jsme byli těsně před dokončením Dokumentace pro provedení a výběr zhotovitele stavby donuceni k úpravě dokumentace s cílem snížení investičních nákladů. Tyto úpravy měly dopad na vizuální změnu původně navrženého lehkého obvodového pláště se stínícími lamelami. Ale i tyto změny těsně před termínem dokončení díla jsme dokázali pro investora zpracovat díky metodice BIM v původním smluvním termínu.

Stavba je aktuálně v realizaci, kde provádíme výkon autorského dozoru.

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov
Lokalita
Liberec
Investor
Česká republika - Úřad práce ČR
Investiční náklady
200 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
03/2017 – 03/2018
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Provozní studie
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Inženýrská činnost
  • Dokumentace interiéru a vnitřního vybavení
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
  • Autorský dozor
Sdílejte