Novostavba Střední školy uměleckoprůmyslové v areálu Perla

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov

Na základě úzké spolupráce se Střední školou uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí a Pardubickým krajem jsme vytvořili návrh nového objektu školy v bývalém textilním areálu v centru města v poměrně krátké době. Zadání projektu bylo vypracovat dokumentace pro povolení a realizaci stavby na základě investorem předložené studie. Ta se ale hned v úvodu ukázala jako nepoužitelná, jelikož bylo upuštěno od původního záměru využití části původních hal bývalé textilky.

V první řadě bylo tedy nutné zpracovat nový návrh stavby. Díky využití metodiky BIM jsme mohli nové návrhy rychle a čitelně prezentovat a finální výstup uzpůsobený dle potřeb uživatele i investora jsme dokázali předložit v původně požadovaných termínech, které byly potřeba pro získání stavebního povolení a zahájení navazujících výkonových fází dle celkového harmonogramu a potřeb investora.

Souběžně s úvodní studií nového návrhu stavby jsme díky využití metodiky BIM dokázali velmi efektivně propočítat odhadované investiční náklady stavby. Následná diskuze s investorem odhalila značný rozpor oproti jeho stávajícím odhadům a díky této konfrontaci mohl investor s podstatným předstihem vypořádat nutné administrativní kroky pro navýšení potřebných investičních nákladů. V průběhu zpracovávání jednotlivých stupňů projektové dokumentace jsme si i nadále udržovali přehled o jejich předpokládané výši a dokázali je zachovat ve stejné, tedy námi původně odhadované výši, i po dokončení všech stupňů dokumentace. 

Nároky uživatele na objekt byly nemalé, pracovali jsme nejen s požadavky na kapacity učeben a jejich provozní vazby, ale i s detailem rozměrů vybavení a grafických strojů, kterými se prostory vybavovaly. Výsledkem je objekt školy složený ze dvou výškově, tvarově a materiálově rozdílných hmot. Vyšší nárožní část ustupuje v místě hlavního vstupu a předsazené venkovní schodiště tak umožňuje a vybízí k pobytu před školou. Návrh se snaží i v dalších částech objektu podporovat vznik mimoškolních aktivit a poskytovat studentům nejenom prostor pro práci, ale také přednášky, výstavy a kulturní akce. 

Materiálové řešení exteriéru objektu je navrženo z trvanlivých materiálů tlumených barev. Vstupní část je pokryta nerezovou sítí odkazující na bývalou továrnu textilií v kombinaci s keramickým obkladem, který pokrývá i zbývající část objektu. Na fasádě nechybí reklamní plocha určená pro vyvěšování pozvánek na výstavy, klauzury a další akce. 

V interiéru školy byly v součinnosti s jejími zástupci určeny plochy pro vlastní dotvoření studenty. Tlumené barevné řešení je doplněno několika barevnými akcenty společných prostor. Z hlediska technologického objekt obsahuje vše, co se od moderní nízkoenergetické stavby očekává.

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov
Lokalita
Ústí nad Orlicí
Investor
Pardubický kraj
Investiční náklady
82,8 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
03/2017 – 03/2018
Rozsah služeb
  • Průzkumy
  • Studie
  • Dokumentace pro stavební povolení
  • Inženýrská činnost
  • Dokumentace interiéru a vnitřního vybavení
  • Dokumentace pro provedení stavby
  • Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
Sdílejte