Výstavba nového střediska chovu koní, Hřebčín Slatiňany

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov

Tohle byl zajímavý oříšek k rozlousknutí. Naším úkolem bylo vyřešit novostavbu porodny koní s kapacitou ustájení 80 klisen a 50 hříbat. Přáním byla kombinace boxových a volných stájí, včetně demolice již nevyhovujících stájí. Záhy jsme na základě konzultací s investorem dospěli k názoru, že by se nemělo jednat o běžnou hospodářskou stavbu.

I přesto, že do stavby běžný návštěvník nemá přístup, jelikož pro rození hříbat je nutný klid, hřebčín budou navštěvovat zájemci o koupi narozených hříbat. Stavba bude jedinou novostavbou hřebčína, který jinak obývá historické objekty, často památkově chráněné. A proto jsme již v úvodní fázi studie projekt řešili s důrazem na vzhled stavby.

Na začátek jsme investora překvapili nutnou velikostí navrhovaného objektu pro zajištění požadovaných kapacit, stejně jako finančním propočtem nákladů, který se od objemu odvíjel. Navržená hmota se zdála usazena do lokality příliš mohutná, navrhli jsme tedy rozdělení jedné budovy do dvou objektů přirozeně vytvářející vnitřní dvůr s průjezdy. Konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet s lepenými dřevěnými vazníky. Materiálové řešení exteriéru kombinuje výrazné kamenné štíty s dřevěnou fasádou a je doplněno střechou z falcovaného plechu. Toto řešení přibližuje měřítko okolním stavbám a materiál je v souladu s okolní přírodou.

Nás na oplátku překvapila nutnost zjišťovacího řízení, kterým jsme ale úspěšně prošli bez nutnosti zajištění dalších povolovacích stupňů.

Hlavním požadavkem byla funkčnost, ale i tak se podařilo společně s investorem navrhnout stavbu na pohled příjemnou, podporující budoucí prezentaci nových přírůstků hřebčína. Projekt jsme zpracovávali s pomocí metodiky BIM, která nám usnadnila samotnou prezentaci a koordinaci projektu a s kterou jsme připraveni reagovat na případné změny v rámci realizace stavby.

BIM
Zpracováno metodikou informačního modelování budov
Lokalita
Slatiňany
Investor
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.
Investiční náklady
60 mil. Kč bez DPH
Doba zpracování
11/2017 – 06/2019
Sdílejte